Domatprieks
why-checkers

Kāpēc izvēlēties dambreti?

Dambrete pamatoti tiek atzīta par vienu no daudzpusīgi visattīstošākajām prāta spēlēm. Tā veicina loģisko un telpisko domāšanu, uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un pašdisciplīnu. Dambrete iemāca analizēt, izdarīt secinājumus, pieņemt lēmumu un rīkoties, pēc tam uzņemoties atbildību par savu izvēli. Šī spēle iemāca priecāties par uzvarām, bet pieņemt arī sakāvi, neuztverot neveiksmi kā fatālu nelaimi, bet tieši pretēji — kā pamudinājumu kļūt vēl labākam.

Dambretes noteikumi tikai pirmajā mirklī šķiet vienkārši. Taču šajā spēlē ir dažādas sarežģītības pakāpes un smalkas nianses. Lai bērni iemācītos labi spēlēt dambreti, nepieciešamas regulāras praktiskas nodarbības.

Kļūt par čempionu dambretē, protams, ir patīkami, taču tas ir viens no treniņu ieguvumiem. Vēl būtiskāk ir tas, ka dambretes spēlē apgūtās prasmes, ļauj pilnveidoties arī citās jomās un turpina būt noderīgas visas dzīves garumā.

what-age

Kurā vecumā vislabāk sākt trenēties dambretē?

Bērnus var sākt iepazīstināt ar dambreti jau no piecu gadu vecuma, taču piemērotākais laiks dambretes treniņu uzsākšanai ir 6–8 gadi. Šajā posmā bērni ir spējīgi noturēt uzmanību un ir atvērti jaunu zināšanu apguvei. Tas nav par agru, lai bērns pārpūlētos, bet tas ir laiks, kurā ielikt pamatus labāko rezultātu sasniegšanai — līdzīgi kā mūzikā vai valodu apguvē.

Prestižajā izdevumā «Journal of Neuroscience» izklāstīts pētījums, kurā neirobiologi ar magnetoencefalogrāfijas tehnoloģiju un īpašu datorprogrammu palīdzību noteikuši pozitīvas izmaiņas galvas smadzeņu uzbūvē bērnu grupai vecumā no 8 līdz 11 gadiem, kas pēc prāta spēlēm pildīja atmiņas un uzmanības koncentrēšanas vingrinājumus ar pieaugošu sarežģītības pakāpi. Vispamanāmākās izmaiņas bija vērojamas tajās smadzeņu daļās, kas nodrošina aktīvu vizuālās jeb tēlainās informācijas uztveri un apstrādi.

Turklāt 7–8 gadi ir laiks, kad bērni ir uzsākuši skolas gaitas, un dambretes treniņi atvieglo mācību procesu. Tie palīdz strukturēt visu apgūto, plānot un domāt.

how

Kā notiek "Domātprieks" dambretes treniņi?

Tāpat kā ar citām neformālās izglītības nodarbībām, svarīgi, lai dambretes treniņu apmeklēšana bērnam sagādātu pozitīvas emocijas. Neatkarīgi no vecuma, viņu nevajadzētu mēģināt piespiest spēlēt dambreti — ar šādu attieksmi ātri zudīs interese un, līdz ar to, samazināsies arī izredzes gūt panākumus.

"Domātprieks" dambretes treniņi notiek mājīgā vidē, kurā zinošu treneru vadībā bērniem ir iespēja saistošā veidā uzzināt par dambretes veidiem, apgūt noteikumus, godīgi sacensties vienam ar otru un pastāvīgi mācīties no treneru piemēra. Lai nezaudētu bērnu uzmanību, izvēlēts optimāls treniņa ilgums – 1 stunda. "Domātprieks" piedāvā individuālos un grupu dambretes treniņus. Darbojoties nelielās grupās, papildu priekšrocība ir draudzīgā atmosfēra un iespēja uzlabot savstarpējās komunikācijas prasmes.